Od 1 lutego gmina Słupno bez autobusów KM [AKTUALIZACJA]

Stało się… Z dniem 1 lutego autobusy płockiej komunikacji miejskiej nie dotrą do gminy Słupno. Od tego dnia zawieszone zostanie kursowanie linii nr 130, 132 oraz L2. Nadal kursować będą autobusy linii nr 131, ale tylko do przystanku Lisia, czyli do granicy miasta. Historia kończenia współpracy przez gminę Słupno z miastem Płock w zakresie realizowania transportu publicznego trwa od grudnia 2015 r., kiedy wójt wypowiedział porozumienie międzygminne. Ku zaskoczeniu wszystkich gmina bardzo szybko powróciła jednak do rozmów i współpraca została utrzymana.

4 stycznia 2017 r. temat powrócił ponownie – Urząd Miasta Płocka poinformował, że współpraca ma się zakończyć z dniem 31 stycznia 2017 r. Dalsze działania władz gminy okazały się zakasujące – wójt zwrócił się do miasta o wydłużenie terminu realizacji usługi do końca kwietnia. Rozmowy trwały dalej i były na finiszu, a sam wójt 26 stycznia na profilu gminy na facebooku ogłosił, że 27 stycznia podpisuje umowę. Jednocześnie właśnie na 27 stycznia zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy, która miała uchwalić budżet oraz dostosować go do wysokości środków potrzebnych do podpisania umowy. Tymczasem radni, jak podaje sam wójt zmniejszyli środki m.in. na transport publiczny o 80 tys. zł.:

Efekt głosowania większości radnych to zmieniona radykalnie moja propozycja i kuriozalny budżet, kuriozalny, bo oderwany moim zdaniem od potrzeb mieszkańców – od środy autobusy Komunikacji Miejskiej przestają jeździć. Nie mogę podpisać umowy bez zabezpieczenia środków, a Radni znając koszty usługi obcieli środki na ten cel o 80 tysięcy. Szok!

Sytuacja ta uniemożliwiła gminie kontynuowanie współpracy z miastem w tym zakresie. Całej sprawie smaku dodaje pismo, które gmina wysłała do miasta Płocka „wzywające do zorganizowania komunikacji zastępczej”, którego treść opublikowano poniżej. Pytanie tylko czemu miałaby być zorganizowana komunikacja zastępcza, skoro nie zaistniała żadna sytuacja nadzwyczajna, taka jak np. strajk?

Od 1 lutego po terenie gminy kursować będą zatem jedynie dwie linie 115 i 116 obsługiwane przez Mobilis Sp. z o. o. (PKS Płock S.A.), a także zorganizowana w ostatniej chwili darmowa komunikacja zastępcza. Aktualna umowa z PKS-em obowiązuje do czerwca b.r. W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano 440 tys. zł. dla Mobilisu oraz 760 tys. zł. na realizację transportu publicznego w ramach porozumienia z Gminą – Miasto Płock. Łącznie gmina w 2017 r. w projekcie budżetu planowała przeznaczyć na transport 1.200.000,00 zł. Liczba kursów do Płocka która pozostanie do dyspozycji mieszkańców zmniejszy się z 37 do 12 w ciągu całego dnia.

Aktualizacja: 2 lutego w Kurierze Mazowieckim pojawił się materiał na ten temat.

Dodaj komentarz

Back to top button