Gmina Słupno bez autobusów KM

10 grudnia Urząd Miasta Płocka poinformował o decyzji Gminy Słupno, kończącej współpracę z miastem w zakresie realizacji usługi transportu publicznego na jej terenie. Zgodnie z przepisami gmina powierzała usługę na swoim terenie miastu na mocy porozumienia międzygminnego, przekazując jednocześnie dopłatę do każdego wykonanego wozokilometra. Usługę tą wykonywała komunalna spółka miasta, czyli KM-Płock sp. z o. o. Decyzja ta oznacza, że od 1 stycznia 2016 r. zawieszone zostaną linie 12, 25, 27, 28 i 30.

Przez ostatnie ponad pół roku w gminie toczyły się konsultacje, w których uczestniczyli przedstawiciele KM – Płock i Urzędu Miasta Płocka w sprawie zmian w funkcjonowaniu transportu na terenie gminy Słupno. Dziś opiera się on na 5 liniach obsługiwanych przez KM, z których trzy kursują bardzo rzadko i wykazują najsłabsze napełnienia oraz dwóch liniach 115 i 116 obsługiwanych przez PKS w Płocku S.A. Zmiana miała polegać na dalszym utrzymaniu jedynie linii nr 12 i 25, których łączna częstotliwość miała zostać zwiększona do 30 min w szczycie. Do tego uruchomione miały być dwie linie lokalne L2 i L3 (podobne do linii L1, którą od 1 października uruchomiono na terenie gminy Gąbin), a które w znacznie większej częstotliwości miały dowozić mieszkańców do centrum Słupna (i do dwóch linii do Płocka) z Wykowa, Bielina czy Święcieńca. Gmina dziś twierdzi, że zmiana nie zyskała akceptacji mieszkańców i radnych.

Władze gminy zapowiedziały, że nowy transport publiczny na jej terenie ma być „jak najmniej obciążający kieszenie mieszkańców”, czyli wzorem kilku innych gmin w kraju bezpłatny. Aktualnie trwają intensywne konsultacje mające na celu powierzenie tej usługi nowemu operatorowi.

Czas pokaże, czy mieszkańcy podpłockiej gminy na takim rozwiązaniu zyskają, czy raczej stracą.

Z historii płockiej komunikacji…

Autobusy miejskie na teren gminy Słupno zaczęły docierać już od lutego 1960 r. od kiedy powstała komunikacja miejska w Płocku. Wówczas Borowiczki, do których dojeżdżała linia nr 3 były siedzibą gminy Słupno. Pierwsza próba uruchomienia linii do miejscowości Słupno miała miejsce dopiero w 1972 r. za pomocą nowo uruchomionej linii nr 19. Linia jednak po krótkim czasie uległa likwidacji. Znana dziś dobrze linia nr 12 początkowo docierała tylko do Gulczewa. Do siedziby gminy zaczęła dojeżdżać dopiero w połowie lat osiemdziesiątych, a do Gulczewa skierowano nową linię nr 25. Linie 27, 28 i 30 w obecnym kształcie powstały dopiero w 2001, 2003 i 2005 roku.

Dodaj komentarz

Back to top button