W skrócie…

Nowy Duninów

Od 1 lipca gmina Nowy Duninów uruchomiła sześć weekendowych kursów linii 260 na trasie Nowy Duninów – Soczewka – Płock. Jak podaje gmina, nowe kursy mają zachęcić do wypoczynku w Soczewce. Odjazdy z Płocka (z dworca w Al. Jachowicza) od 9:20 co 2 godziny. Kursy będą wykonywane do 31 sierpnia.

Słupno

W gminie Słupno przez kolejny rok usługę transportu realizować będzie ta sama firma, czyli OsBus Piotr Ossowski.

PKN Orlen

Rafineria wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu linii wewnątrzzakładowych. Dotychczasowe dwucyfrowe numery linii pochodzące od numerów taborowych autobusów należących jeszcze do Orlen Transportu (np. 69, 70) zostały zastąpione numerami w zakresu 1, 2, …, 7 (?). Niestety nie znamy daty wprowadzenia zmian, ani przebiegu tras, które są tajemnicą zakładu.

Dodaj komentarz

Back to top button