Bilety zwykłe

Specjalne podziękowania dla Pana Marcina Kozłowskiego, który udostępnił nam swoje zbiory

Okres okupacji niemieckiej

Niewiele osób wie i pamięta, że zorganizowany transport publiczny pojawił się w naszym mieście już za czasów okupacji niemieckiej. Pisaliśmy o tym przy okazji pojawienia się książki Pani Elżbiety Szubskiej – Bieroń pt. „Płock na łamach lokalnej prasy NSDAP 1939-1945”. Od Pana Marcina Kozłowskiego z Warszawy, wieloletniego kolekcjonera biletów otrzymaliśmy perełkę – bilet z czasów okupacji.

MPK Płock

Lata 70-te i 80-te. Poniższe wzory biletów obowiązywały w całej Polsce.

ZKM Płock

Uchwałą rady miasta z 23 września 1991 r. na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym, Rada Miasta dokonała przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa w zakład budżetowy o nazwie Zakład Komunikacji Miejskiej w Płocku.

Nowy wzór. Cena podwójna, bo w nowej i starej walucie. Bilety z tej serii pojawiły się wraz z denominacją, czyli w 1995 roku. Druga seria tych biletów przyniosła zmiany w postaci różowego tła.

Tutaj już jedynie cena po denominacji.

W drugiej połowie lat 90-tych (prawdopodobnie 1997 r.), wraz z wprowadzeniem karnetów, zmienił się wygląd, jak i jakość papieru. Pojawiła się zupełnie nowa szata graficzna w kolorach miasta, a także herb w tle.

KM-Płock

W kwietniu 1998 r. przekształcono dotychczasowy zakład w spółkę o nazwie Komunikacja Miejska-Płock Spółka z o.o., co wiązało się m.in. ze zmianą szaty graficznej biletów.

Wraz z nowym wzorem kolejna podwyżka cen.

Nowy wzór, nowe ceny. Komunikacja po raz pierwszy wprowadziła ulgę 40% (na tych biletach jeździła m.in. młodzież szkolna), a także hologram. Nowością było też zastosowanie różnych kolorów biletów dla poszczególnych cen.

Kolejny wzór biletów.

W nowej szacie graficznej po raz pierwszy zastosowano kolorowy herb Płocka, hologram pozostał w kształcie małego prostokąta.

1 maja 2004 r. nastąpiła podwyżka cen biletów wraz ze zmianą wzoru.

Kolejna szata graficzna.

Po raz pierwszy zastosowano szatę graficzną obróconą o 90 stopni.

Kolejny wzór biletów powrócił jednak do tradycyjnej orientacji. Była to już czwarta zmiana szaty graficznej biletów o tych samych nominałach.

1 marca 2008 r. miała miejsce podwyżka cen biletów. Co dziwne, szata graficzna nie uległa zmianie.

Na początku 2009 roku nieznacznie zmieniony został wzór biletów.

W kwietniu 2010 r. po raz kolejny zmianie uległ wzór biletów.

1 czerwca 2011 r. nastąpiła podwyżka cen biletów. Zmieniona została również szata graficzna oraz orientacja tekstu na bilecie (ponownie obrócono ją o 90 stopni).

1 sierpnia 2012 r. wprowadzono nową taryfę przewozową. Bilety normalne zdrożały do 2,80 zł, a ulgowe do 1,40 zł. Zmieniona szata graficzna zawiera zarys Wzgórza Tumskiego, a nowością jest umieszczenie na biletach logo KM.

W 2015 r. wydane zostały bilety okolicznościowe (tylko o nominałach 1,40 i 2,80 zł) z okazji 55-lecia płockiej komunikacji.

1 lipca 2016 r. bilety jednoprzejazdowe we wszystkich strefach otrzymały dodatkową funkcję biletu czasowego (w strefie A 45 minut, w strefach B i C 60 minut od momentu skasowania). Ceny biletów w strefie miejskiej nie uległy zmianom, staniały natomiast bilety w strefach podmiejskich.

1 maja 2019 r. nastąpiła podwyżka cen biletów.

Na początku marca 2020 r. w sprzedaży pojawiły się bilety okolicznościowe (tylko o nominałach 1,60 i 3,20 zł) wydane z okazji 60-lecia komunikacji miejskiej w Płocku.

1 września 2020 r. miała miejsce kolejna podwyżka cen. Przy okazji nieznacznie zmieniła się szata graficzna.

1 lutego 2022 r. bilety zdrożały ponownie.

Back to top button