Przetarg na świadczenie usług transportu w gm. Słupno

18 czerwca gmina Słupno ogłosiła powtórzony przetarg na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno”. Pierwsze postępowanie ogłoszono 4 czerwca, jednak zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Czego oczekuje zamawiający? Wykonywania usług przewozowych w terminie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w maksymalnym rozmiarze ok. 208.000 km (w tym ok. 100.000 km na linii S-2 i ok. 108.000 na pozostałych liniach) zgodnie z wyznaczonym rozkładem jazdy na 5 bezpłatnych liniach:

Linia Trasa Długość [km] Liczba kursów w dni:
Robocze Soboty Niedziele
S-1 Borowiczki park – Borowiczki-Pieńki – Słupno Pocztowa – (wybrane kursy przez Słupno Młynarska) – Słupno zajazd 8,75 10 7 7
S-2 Barcikowo – Święcieniec – (wybrane kursy: Sambórz) – Mijakowo – Miszewko Strzałkowskie – (wybrane kursy Słupno szkoła) – Słupno zajazd 12,9 24 16 16
S-3 Borowiczki park – Bielino – Liszyno – Wykowo – Słupno Młynarska – Słupno zajazd 14,9 14 7 7
S-4 Mirosław – Cekanowo – Słupno zajazd 5 4
S-5 Borowiczki park – Rydzyno 6 6 4 4

W pierwszym, unieważnionym postępowaniu w miejsce linii S-2 była wpisana „linia główna” ze skróconą wersją trasy obecnej linii 115: Szeligi – Barcikowo – Święcieniec – Mijakowo – Miszewko Strzałkowskie – Słupno – Cekanowo. Przystanek końcowy Cekanowo Płocka oznaczony był jako „przystanek skomunikowany”, co było totalnym absurdem, gdyż w opisie zamówienia nie było mowy o żadnej linii, która miałaby jechać z tego przystanku dalej do Płocka. Dopiero w bieżącym przetargu wspomniano o skomunikowaniu linii S-2 z „inną linią osiągającą centrum Płocka”.

Linia S-2 ma być obsługiwana autobusami, które mogą zabrać na pokład co najmniej 75 pasażerów (w tym 27 na miejscach siedzących). Na pozostałych liniach mają kursować busy o pojemności co najmniej 22 osób. Wszystkie pojazdy mają być nie starsze niż z 2007 r., z przebiegiem nie większym niż 600.000 km oraz spełniać szereg wymagań: posiadać herb gminy Słupno (z przodu i na prawym boku) i odpowiednie tablice kierunkowe, mają być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w klimatyzację, system nadzoru GPS i bramki do liczenia pasażerów.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo kontroli poprawności i jakości świadczonych usług oraz zawarł w umowie katalog kar, który zawiera m.in.:

  • niezrealizowany kurs – 300 zł,
  • nieuzasadnione opóźnienie powyżej 15 min. (100 zł) lub przyspieszenie powyżej 5 min. (150 zł),
  • brak rozkładu jazdy na przystanku – 10 zł,
  • niesprawny element wyposażenia pojazdu (np. klimatyzacja, ogrzewanie, tablice kierunkowe) – 250 zł,
  • niepodstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii – 250 zł.

Co ciekawe, w każdym z powyższych przypadków maksymalna wysokość kary umownej została ustalona na 60.000 zł(!)

Bardzo nas interesuje sposób egzekwowania powyższych kar. Obecna umowa między gminą Słupno a Mobilisem również posiada wymagania (podobne, jak w bieżącym przetargu) odnośnie wyposażenia pojazdów. Jednak uświadczenie herbu na jakimkolwiek pojeździe graniczy z cudem, tablice kierunkowe pozostawiają wiele do życzenia (zdarza się, że numer linii jest napisany długopisem na kartce), a na linii 115 można spotkać pojazdy turystyczne, nieprzystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Oferty można składać do 26 czerwca, a o wyborze zadecydują następujące kryteria:

  • cena – 60%,
  • posiadanie bazy transportowej jak najbliżej granic gminy – 10%,
  • własna stacja obsługi pojazdów – 5%,
  • szybkość podstawienia autobusu zastępczego – 5%.

Ostatnim kryterium mającym wartość aż 20% jest tajemniczy zapis mówiący o skomunikowaniu linii S-2 na przystanku Słupno, zajazd z „inną linią osiągającą centrum Płocka (Jachowicza 40, wszystkie kursy), oraz PKN Orlen przystanek: Brama I (co najmniej cztery pary kursów na dobę)”. Czy oznacza to jednak dalsze funkcjonowanie linii 115 (o której nie ma mowy w przetargu), czy zostanie uruchomiona jakaś inna linia do Płocka? A jeżeli tak, to czy jej rozkład będzie nadal bezsensownie pokrywał się z rozkładem linii 130 obsługiwanej przez KM?

Dodaj komentarz

Back to top button