Ustawa o elektromobilności

22 lutego weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Od 1 stycznia 2028 r. każda jednostka samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 000 będzie mogła świadczyć lub zlecać świadczenie usługi komunikacji miejskiej tylko podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%.

Autobusami zeroemisyjnymi w rozumieniu ustawy są pojazdy wykorzystujące do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, a także trolejbusy.

Art. 80 zobowiązuje samorządy do zaktualizowania do dnia 22 lutego 2019 r. (czyli w terminie roku od wejścia w życie ustawy) planów transportowych, w celu uwzględnienia nowych wymagań wobec tych dokumentów, a mianowicie:

  • określenia linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym oraz wskazania planowanego terminu rozpoczęcia ich użytkowania;
  • w sytuacji, gdy plan przewiduje wykorzystanie autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych gazem ziemnym, także określenia:

1. geograficznego położenia stacji gazu ziemnego;
2. geograficznego położenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
3. miejsca przyłączenia do:

a) sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – planowanej infrastruktury ładowania;
b) lub sieci dystrybucyjnej gazowej – planowanej stacji gazu ziemnego;
c) lub magazynu energii.

Wejście ustawy w życie oznacza, że autobusy elektryczne lub zasilane innym alternatywnym paliwem będą musiały zagościć w mieście ropy naftowej na stałe.

Komentarze

  1. Skoro nie mogą przez kilka lat przepchnąć ustawy o PTZ to wątpię, że to wejdzie w życie w terminie

Dodaj komentarz

Back to top button