Wraca temat elektrycznych autobusów

Coraz więcej polskich miast eksploatuje autobusy elektryczne. Wystarczy choćby przesunąć palec po mapie w okolicach Płocka – ma je oczywiście Warszawa, ale także Włocławek, a nawet Kutno i Ciechanów. Choć bliska przyszłość transportu należy do elektromobilności, to w dalszej perspektywie na horyzoncie pojawiają się również pojazdy wodorowe.

Nasze miasto przymierzało się już do zakupu autobusów elektrycznych. Od 2017 r. Płock uczestniczył nawet w programie e-Bus, w którym zadeklarował chęć nabycia 11 takich pojazdów. Niestety w kwietniu 2020 r. projekt ostatecznie upadł.

Jednak pod koniec 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program “Zielony transport publiczny”, mający wesprzeć samorządy w zakupach bezemisyjnych pojazdów. W ramach programu można ubiegać się o wsparcie projektów dotyczących zakupu (lub leasingu) autobusów elektrycznych, bądź wodorowych wraz z budową niezbędnej infrastruktury pozwalającej na ładowanie pojazdów lub tankowanie wodoru. Dofinansowanie może sięgnąć 80% dla autobusów elektrycznych lub 90% dla pojazdów wodorowych. Dodatkowo można uzyskać refundację do 50% kosztów modernizacji lub budowy infrastruktury. Program zakłada także szkolenia kierowców i mechaników w zakresie obsługi bezemisyjnych pojazdów.

Budżet programu dla pierwszej fazy wynosił aż 1,3 mld zł. Z tego aż 1,1 mld zł to bezzwrotna forma dofinansowania, a 200 mln zł to pożyczka, którą trzeba będzie zwrócić. Wnioski można było składać od 4 stycznia 2021 r. Łącznie przewidziano trzy nabory – kolejne na początku 2022 i 2023 roku.

Już 18 stycznia NFOŚiGW poinformował, że zakończył nabór, gdyż złożone wnioski wyczerpały pulę dostępnej alokacji na bezzwrotne dotacje. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu programem. Swoje wnioski złożyły 33 miasta (łącznie na zakup m.in. ponad 400 pojazdów), wśród których niestety zabrakło Płocka.

Jak podaje Gazeta Wyborcza:

– Przy współpracy z naszą Komunikacją Miejską chcieliśmy przystąpić do tego konkursu. Zaczęliśmy przygotowywać potrzebne dokumenty. Wykonaliśmy szereg analiz rynkowych i – zgodnie z wymaganiami konkursu wprowadziliśmy to zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej – mówi Hubert Woźniak z referatu informacji miejskiej w płockim ratuszu. – Rozważaliśmy złożenie wniosku dotyczącego zakupu nawet kilkudziesięciu elektrycznych autobusów oraz budowę sieci energetycznej zasilającej ładowarki stacjonarne i pantografowe na zajezdni KM przy ul. Przemysłowej oraz na pętlach autobusowych przy ul. Medycznej oraz u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Nowickiego.

Rozpoczęty 4 stycznia nabór miał trwać do 15 grudnia. Ale został wstrzymany już po 12 dniach ze względu na wyczerpanie puli środków. Stało się tak, zanim w urzędzie miasta przygotowano potrzebne dokumenty (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił bowiem rozpoczęcie programu i nabór wniosków do I fazy pod koniec 2020 r.).

W ratuszu zostawili jednak zapis w Wieloletniej Prognozie Finansowej, który zakłada kwotę 116 mln 235 tys. zł w latach 2022-2025. Hubert Woźniak dopowiada: – Zrobiliśmy tak, ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje w tym roku jeszcze raz ogłoszenie naboru wniosków.

Miejmy nadzieję, że przy kolejnych naborach wszystko się powiedzie i Płock będzie również mógł się cieszyć z eksploatacji zeroemisyjnych autobusów.

Dodaj komentarz

Back to top button