Zmiany układu komunikacyjnego od 30 września

Z dniem 30 września 2012 r. płocka komunikacja miejska zaczęła funkcjonować w zmienionej formie. Na czym polegają zmiany?

Po wielu latach powraca linia 0. Była to pierwsza linia w Płocku, uruchomiona w 1960 r. wraz z powstaniem komunikacji. W latach siedemdziesiątych została wyparta przez linię 19 i zlikwidowana. Teraz powraca i będzie linią jednokierunkową po centrum miasta wraz z linią nr 10, które będą jeździć w przeciwnych kierunkach wobec siebie ze wspólna pętla na Winiarach. Linia 10 tym samym zmienia swoją trasę – nie będzie już jeździć do szkoły w Górach. Jej rolę przejmuje linia 13 (która przestaje być linią sezonową). Ponownie uruchomiona zostaje linia nr 4 (zlikwidowana w marcu tego roku). „Nowa czwórka” zastąpi w części linię nr 29, która została w całości zlikwidowana. Jej trasa przebiega z Borowiczek, Grabówką, Słoneczną, Starym Miastem, Skarpą, Kostorgajem do Cmentarza Komunalnego. Uzupełniać ją będzie linia nr 24, która z Podolszyc pojedzie również przez Stare Miasto i Skarpę do cmentarza (do którego nie będzie już dojeżdżała linia 15). „Piętnastka” zastąpiła na Boryszewskiej linię nr 20, a następnie Targową dotrze do Starego Miasta, po czym na odcinku Wyszogrodzka – Południowa – Grabówka wspomoże linię nr 4, a na koniec ul. Gościniec dotrze do pętli na Podolszycach. Trasę zmieniły też linie nr 2 i 3, które teraz nie będą docierać na Kostrogaj, a na Winiary do szpitala. „Dwójka” część swoich kursów będzie miała przedłużoną z Tokar przez Most Solidarności i ul. Czwartaków do pętli na Podolszycach. Linia nr 7 jadąc z Radziwia na Kostrogaj nie pojedzie już prosto ul. Bielską, tylko skręci w Tysiąclecia, Łukasiewicza, a następnie ul. Gwardii Ludowej wróci do Przemysłowej. Linia nr 8 przestaje być linią miejską, a jej trasa została skrócona do dworca na Jachowicza. Wszystkie linie jadące przez Radziwie (oprócz „8”) zostały skierowane dodatkowo przez ul. Portową i Popłacińską, na których zostały zlokalizowane nowe przystanki autobusowe. Na ulice powraca również linia nr 14, która w latach 1967-2008 była linią sezonową (dodatkowo miała jeszcze swój mały epizod na przełomie lat 2010 i 2011). Tym razem pełni rolę linii miejskiej, a jej trasa przebiega z Winiar przez Kobylińskiego, Obrońców Westerplatte, Mickiewicza, Chopina, Piłsudskiego, Armii Krajowej do pętli na Podolszycach. Linia ta razem z „0” i „10” ma wypełnić lukę w obsłudze pasażerów w rejonie ulicy Mickiewicza. Linia nr 20 została przedłużona do Podolszyc i od dworca kolejowego pojedzie trasą linii nr 26, z którą będzie się uzupełniać. Dodatkowo trasy obu tych linii wydłużono o ulice Banacha i Lachmana. Nowością jest uruchomienie linii pospiesznej A, zatrzymującej się tylko na wybranych przystankach [szczegóły]. Przez pierwsze dwa miesiące można jeździć tą linią bezpłatnie – na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu (po tym okresie zasada będzie obowiązywała w każdy piątek). Linia pospieszna A istniała już w Płocku w 1993 r. w relacji Podolszyce – Winiary, a obecnie jest kontynuacją linii 35P.

Trasę zmieniły też linie podmiejskie – wszystkie ruszają teraz z dworca na Jachowicza. Linie, które do tej pory jechały dalej, np. 17, 18 i 21 na Podolszyce lub 11 na Południową zostały skrócone. Linie jadące do i z gminy Słupno (12, 25, 27, 28, i 30) zrobią dodatkowo pętlę przez Podolszyce Południowe. Z kolei linia nr 23 ze Skarpy nie jeździ już ul. Gałczyńskiego i Gwardii Ludowej, tylko Dobrzyńską i Kobylińskiego. Wszystkie linie podmiejskie zatrzymują się również na przystanku Jachowicza (teatr), by ułatwić możliwość przesiadki na inne linie.

Uruchomiona została też nowa, bardzo krótka linia dojazdowa 38 z Orlenu do Winiar (jednokierunkowa). Likwidacji ulega nocna linia 100 i 102, a trasę linii 101 w zmienionym przebiegu przejęła linia N1. Jej trasa wiedzie z Kostrogaju przez Skarpę, Stare Miasto, dworzec kolejowy do Podolszyc (wybrane kursy wydłużone do Borowiczek). Nowy rozkład przewiduje, że N1 będzie kursować w cyklu cogodzinnym.

Przenumerowaniu uległa sezonowa linia nr 13 na 43 (ze zmienionym przebiegiem przez Stare Miasto). Linia wakacyjna S (Sobótka) zmieniła numer na 44, a także trasę (z pętli na Południowej przez Mostową, Sobótkę, Winiary i dalej trasą linii nr 14 aż do Podolszyc).

Aktualne trasy poszczególnych linii znajdują się w zakładkach [Linie > UM Płock] oraz [Historia linii].

Od 30 września wymianie uległy wszystkie rozkłady jazdy – zostały one skonstruowane w nowy sposób, wymuszający zupełnie inną niż dotychczas organizację ich realizacji. Ten sam autobus w ciągu jednej zmiany będzie wykonywać nawet do kilku linii. Wszystko zostało dopasowane tak, aby w efekcie pasażerowie uzyskali regularne, o powtarzalnych porach kursy linii autobusowych.

Również od 30 września zmieniły się nazwy wszystkich przystanków autobusowych w sieci. Dotychczasowe nazwy dwuczłonowe skrócono do nazwy ulicy poprzecznej np. Gałczyńskiego Skarpa do samej Skarpa. W przypadku obiektów użyteczności publicznej zastąpiono je nazwami, np. z Łukasiewicza Gwardii Ludowej na Orlen Arena. Ma to na celu ułatwienie w zapamiętaniu i rozróżnianiu tych nazw przez pasażerów. Nazwy pętli pochodzą od nazw osiedli, na których autobusy kończą swój bieg (takie nazwy będą widziały na wyświetlaczach, np. Podolszyce). Przystanki poza miastem zostały powiększone o nazwę miejscowości w której się znajdują. Każdy słupek przystankowy został też ponumerowany, np. „Słowackiego 01”, co pozwoli je jeszcze bardziej odróżnić. Dodatkowo linie rozpoczynające trasę od danego słupka, zostały na nim zaznaczone w kolorowym kółku. Linie sezonowe umieszczone zostały na zielonym kółku, a nocna N1 w czarnym. Kursy dojazdowe lub zjazdowe w białym.

Dodaj komentarz

Back to top button