Zmiany w sieci połączeń od 1 kwietnia

1 kwietnia weszły w życie planowane od kilku miesięcy zmiany w funkcjonowaniu płockiej komunikacji miejskiej polegające m.in. na:

 • zwiększeniu częstotliwości na liniach priorytetowych 3, 19 i 22:
  • w dni powszednie w godzinach 8 – 13 do 15 min (dotychczas co 20 min),
  • w soboty w godzinach 8 – 19 do 20 min (dotychczas co 30 min),
 • zwiększeniu częstotliwości na liniach podstawowych 7 i 14:
  • w dni powszednie co 30 min (dotychczas co 30 / 40 / 60 min),
 • likwidacji linii 0, 10, 15, 61, 105, A, a także nocnych N2 i N3 (które co prawda nie funkcjonowały już od pandemii, ale dopiero teraz zlikwidowano je formalnie),
 • uruchomieniu nowej linii 25.

Zmianie uległy także trasy:

 • linii nr 2 – skierowanie wszystkich kursów do pętli Tokary oraz zachowanie 6 kursów w dni robocze oraz 3 w soboty wydłużonych do pętli Podolszyce mostem Solidarności;
 • linii nr 4 – skrócenie trasy do Al. Kobylińskiego z przebiegiem jednokierunkowym: Nowowiejskiego – Łukasiewicza – Kobylińskiego (pętla na nowym przystanku w miejscu dawnego postoju autobusów linii P-4) – Bielska – Kwiatka;
 • linii nr 14 – skierowanie przez ul. Czwartaków i al. Jana Pawła II (w miejsce linii 26) oraz wycofanie kursów do Gościńca; po godz. 19.00 wszystkie kursy skrócone do Skarpy;
 • linii nr 20 – trasa skrócona (przekierowana) do Skarpy ulicami Miodową i Mościckiego (wybrane 4 pary kursów w dni robocze wydłużone ze Skarpy do pętli Kostrogaj; skierowanie linii ulicami: Żyzna – Boryszewska – Otolińska – Banacha – Lachmana (w miejsce dotychczasowej linii 15);
 • linii nr 24 – wydłużenie wybranych kursów do Gościńca (w miejsce linii 14);
 • linii nr 26 – skierowanie linii ulicą Sienkiewicza (powrót Kwiatka – Kolegialna) w miejsce dotychczasowej trasy przez Al. Jachowicza; wycofanie z ul. Czwartaków oraz Szpitalnej i Traktowej;
 • linii nr 35 i 37 – skrócenie wszystkich dotychczasowych kursów do i z Borowiczek do pętli Podolszyce.

Nowa linia nr 25 (uruchomiona w miejsce dotychczasowej linii nr 105) została skierowana z dworca kolejowego ulicami Mickiewicza, Obrońców Westerplatte, Al. Jachowicza, Bielską, Tysiąclecia, Miodową, Dobrzyńską i Traktową. Podobnie jak linia 24, jest linią miejską z wybiegiem podmiejskim (do Brwilna).  Zdecydowana większość kursów realizowana jest do Brwilna, a tylko 3 kursy w dni robocze skierowane są do pętli na Winiarach (w soboty co drugi kurs). Jej zadaniem jest m.in. zapewnienie połączenia os. Mickiewicza z os. Tysiąclecia (w miejsce zlikwidowanych linii 0 i 10), o co licznie postulowali pasażerowie. Linia ma 60-minutową częstotliwość i funkcjonuje od poniedziałku do soboty.

Ciekawostką są trzy poranne kursy linii 19 z Podolszyc, skrócone do przystanku Słowackiego. Dzięki temu zabiegowi autobusy linii 19 odjeżdżają z Podolszyc w godzinach 6.57 – 7.42 z częstotliwością 7-8 minut.

Wprowadzenie powyższych zmian było przez jakiś czas konsultowane z mieszkańcami Płocka. Łącznie wpłynęło 397 uwag, z czego najwięcej dotyczyło sprzeciwu wobec wycofania linii nr 2 z odcinka pomiędzy Radziwiem, a Podolszycami, a także zabrania linii nr 26 z Al. Jachowicza. Wdrożono jedynie zmiany dotyczące linii nr 2 (skierowanie wybranych kursów przez most Solidarności).

W ramach modyfikacji sieci, zmianie uległ także układ przystanków:

 • uruchomiony został nowy przystanek Synów Pułku w al. Jana Pawła II (na wysokości wejścia do hipermarketu Auchan) dla linii 2, 3, 18, 22 i 33;
 • w Al. Kobylińskiego (w kierunku Podolszyc) utworzony został nowy przystanek (który docelowo ma być przebudowany) Kobylińskiego w miejscu dotychczasowego postoju linii P-4 (obecnie R-2); jest on przystankiem końcowym i początkowym dla linii nr 4 (a także końcowym dla linii 120 i 130); oprócz tego zatrzymują się na nim autobusy linii 14, 20, 26, 31, 35, 100, 103 i 104;
 • przystanek Kościelna (przy ul. Kolejowej) otrzymał nową nazwę Radziwie, młyn, a przystanek Cicha (przy ul. Kościelnej) przemianowano na Kościelna.

Dodatkowo wymieniono wszystkie kasety na przystankach bez wiat na nowe w kolorze szarym, a także rozkłady jazdy na zgodne z nowym wzorem, o którym pisaliśmy w październiku.

Dodaj komentarz

Back to top button