Komunikacja miejska w obliczu pandemii

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, która 11 marca 2020 r. została przez WHO oficjalnie określona mianem pandemii, wszystkie przedsiębiorstwa komunikacyjne w kraju podejmują działania dążące do zmniejszenia ryzyka zakażenia. KM-Płock także cały czas zwiększa zakres profilaktyki i wprowadza kolejne ograniczenia (tekst aktualizowany na bieżąco).

Zmiany w związku z pandemią koronawirusa

Koniec maseczek

Decyzją rządu zniesiony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w wewnętrznych przestrzeniach publicznych oraz w czasie przejazdu transportem publicznym.

Szybki powrót linii 0 i 10

Powrót linii 0 i 10, z tym że w dni robocze obowiązuje dla nich rozkład sobotni.

Koniec stref wydzielonych

Raptem 2 tygodnie funkcjonowały strefy wydzielone dla kierowców.

Linie 0 i 10 ponownie zawieszone

Ponownie zawieszono linie 0 i 10, a na linii 18 w dni robocze wprowadzono sobotni rozkład jazdy.

Powrót stref wydzielonych

W autobusach KM wróciły strefy wydzielone dla kierowców, co oznacza wyłączenie z użytkowania przednich drzwi. Takie rozwiązania wprowadziły również inne miasta, m.in. Warszawa, Łódź, Kielce, czy Lublin.

Powrót linii 0 i 10

Przywrócono funkcjonowanie linii 0 i 10, pierwotny rozkład linii 18 w dni powszednie (kursy co 20-60 minut), kursy szkolne na liniach 7, 22, 130 i 140, a także niedzielne kursy linii 7 zawieszone w kwietniu 2020 r.

Limit osób zniesiony

Rząd zniósł limit osób, które mogą podróżować środkami transportu publicznego. Liczba pasażerów może wynosić teraz 100 procent nominalnej pojemności pojazdu, czyli mogą być zajęte wszystkie miejsca siedzące i stojące.

Koniec stref wydzielonych

Likwidacja stref wydzielonych w autobusach, które zostały wprowadzone 13 marca 2020 r. Przednie drzwi z powrotem dostępne dla pasażerów.

Autobusy zabierają więcej osób

Rząd po raz kolejny poluzował obostrzenia m.in. dla transportu publicznego. Limit pasażerów został podwyższony z 50% do 75%. Co ciekawe, dodano zapis, że do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione. Nadal obowiązuje noszenie maseczek w autobusach.

Przywrócenie kolejnych kursów

W dni powszednie na liniach 3, 4, 19 i 22 przywrócono kursy zawieszone z dniem 27 marca.

W niedziele i święta przywrócono zawieszone kursy na linii 3.

Powrót „ciepłego guzika”

Po ponad roku przywrócono w autobusach funkcjonowanie „ciepłego guzika” oraz przystanków na żądanie. Wszystkie przyciski w pojazdach zostały zaklejone 5 marca 2020 r. i od tamtego czasu to kierowca otwierał drzwi na przystankach.

Poluzowanie limitu pasażerów

Rząd poluzował limity dotyczące ilości pasażerów w środkach komunikacji miejskiej. W autobusie nie może podróżować więcej osób, niż 100% ilości miejsc siedzących lub 50% wszystkich miejsc stojących i siedzących. Jednocześnie nadal co drugie siedzenie ma pozostawać wolne.

Przywrócenie części kursów

Od 4 maja przywrócono zawieszone wieczorne kursy na liniach 2, 14 i 26.

Od 8 maja przywrócono sobotnie rozkłady jazdy na liniach miejskich.

Od 17 maja przywrócono kursy szkolne na liniach 7 i 130.

Kolejne cięcia kursów

Od 27 marca autobusy linii miejskich w soboty kursować będą jak w niedziele niehandlowe.

Od 29 marca zawieszone zostaną wybrane kursy w dni powszednie na liniach: 3, 4, 15, 19 i 22.

Linie 2, 14 i 26 bez wieczornych kursów

Zawieszono wszystkie kursy w dni robocze po godz. 18:00 na liniach 2, 14 i 26.

Powrót do sobotnich rozkładów

Autobusy w soboty ponownie kursują wg sobotniego rozkładu. Dodatkowo w niedziele handlowe 6, 13 i 20 grudnia będzie również obowiązywał sobotni rozkład.

W soboty jak w niedziele i święta

Autobusy wszystkich linii podmiejskich (oprócz 130) kursują w soboty według rozkładu jazdy na niedziele, a linii miejskich jak w święta Bożego Narodzenia wg specjalnego rozkładu jazdy.

Cięcia w rozkładach jazdy

– Zawieszono linie 0, 10 i 13.

– Dla linii 18 w dni powszednie wprowadzono rozkład weekendowy (kursy co godzinę).

– Wybrane kursy linii 7 w dni powszednie skierowano przez przystanek Kutnowska.

Zamknięte cmentarze

Rząd zdecydował o zamknięciu cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych (od 31 października do 2 listopada). W związku z tym nie będą wykonywane kursy linii cmentarnych 70 – 77.

Powrót restrykcyjnych limitów

Po krótkim rozprężeniu, w październiku nastąpił drastyczny wzrost liczby zakażonych koronawirusem. W związku z tym rząd ponownie wprowadził szereg obostrzeń, które nie ominęły transportu publicznego. W autobusie może być zajętych 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu. Jednocześnie niezajęta ma pozostać co najmniej połowa miejsc siedzących. Oznacza to niestety powrót do stanu z początków pandemii.

Powrót do (prawie) normalności

Przywrócenie linii 0, 10 i 13, a także zawieszonych kursów linii podmiejskich w gminach Stara Biała, Słupno, Gozdowo, Brudzeń Duży i Gąbin. W pojazdach transportu publicznego limit pasażerów nadal wynosi 50% wszystkich miejsc (stojących i siedzących).

Przywrócenie kolejnych kursów

Linia 15 – przywrócenie kolejnych 9 kursów w dni robocze.

Linia 26 – przywrócenie kursów po godz. 17 w dni powszednie i soboty oraz wszystkich kursów w niedziele.

Linia N1 – przywrócenie codziennych kursów o 23.17 z Kostrogaju i 3.59 z Borowiczek.

Limit pasażerów zwiększony do 50%

W najnowszym rozporządzeniu rząd zwiększył limit pasażerów w środkach transportu do 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Jednocześnie nadal co drugie siedzenie ma pozostawać wolne.

Wraca część kursów

Linie 3, 19, 22 – przywrócenie wszystkich kursów w dni powszednie.

Linie 2, 14 – przywrócenie wszystkich kursów po godz. 17 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

Linia 15 – przywrócenie 6 kursów w godzinach porannych i popołudniowych w dni powszednie.

Linia 24 – przywrócenie połowy liczby kursów w dni powszednie oraz wszystkich w soboty, niedziele i święta.

Linia 7 – bez obsługi przystanku Tokary, w związku z przywróceniem kursów linii 2.

Zwiększenie limitu pasażerów

Zwiększono limit osób w transporcie publicznym. Dozwolone jest zapełnienie 30 procent wszystkich miejsc stojących i siedzących dla danego pojazdu. Oznacza to, że autobusem 12-metrowym może podróżować ok. 25-30 osób, a przegubowym ok. 40-50 osób.

Koniec zawieszania KKM

Zakończono możliwość zawieszania biletu zapisanego na Karcie Komunikacji Miejskiej.

Autobus w maseczce

W Polsce wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Płocczanom przypomina o tym Solaris Urbino III 12 #730, który wozi pasażerów w maseczce.

Dodatkowe 2 mln zł

Rada Miasta Płocka uchwałą nr 318/XVIII/2020 przyznała dla:

„Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Nr 03/WPT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock (zadanie WPF) – 2.000.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na rekompensatę dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. w związku ze zmniejszeniem liczby pasażerów poruszających się transportem publicznym, a co za tym idzie spadkiem wpływów z biletów na wszystkich liniach komunikacyjnych”

W niedziele jak w święta

Od 5 kwietnia we wszystkie niedziele autobusy kursują jak w święta. Oznacza to, że nie są wykonywane kursy oznaczone w rozkładach literą „d” (na liniach 2, 3, 4, 7, 14, 19 i 22) oraz nie kursują autobusy linii 0, 10, 15, 24, 26, N1, N3 i linii podmiejskich (za wyjątkiem 100, 103 i 111).

„Siódemka” przez Tokary

Wszystkie kursy linii nr 7 codziennie po godz. 17.00 (w obydwu kierunkach) przejeżdżają przez przystanek Tokary.

Okrojone linie podmiejskie

W dni powszednie zawieszono wybrane kursy linii 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110 i 111. W soboty zawieszono wybrane kursy linii 101, 103, 104, 105 i 111 oraz wszystkie kursy linii 102. W niedziele zawieszono wybrane kursy linii 103 i 111 oraz wszystkie kursy linii 140 [zobacz wykaz zawieszonych kursów]

Jednocześnie w godz. 8.00 – 16.00 przywrócono wykonywanie zawieszonych wcześniej kursów na liniach 3, 19 i 22.

W autobusach na wybranych przystankach wygłaszany jest poniższy komunikat.


Kolejne zawieszone kursy

Wstrzymano kursowanie linii 2, 14 i 26 po godz. 17.00 we wszystkie dni tygodnia. Zawieszono także linię 130 w niedziele i święta.

Dodatkowe kursy na Orlen

Orlen wprowadza zmiany w godz. 7.00 – 19.00 i 19.00 – 7.00. W związku z tym, KM uruchamia dodatkowe kursy na liniach 31, 32, 33 i 35 we wszystkie dni tygodnia, umożliwiające dojazd do pracy i powrót do domu dla pracowników pracujących w nowych godzinach.

Ograniczenie liczby pasażerów

Rząd wprowadza ograniczenia dotyczące poruszania się m.in. komunikacją publiczną. W pojeździe może przebywać maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących. W związku z tym, KM-Płock na linie miejskie wysyła wszystkie dostępne autobusy przegubowe, które w zależności od modelu mogą zabrać na pokład – zgodnie z nowymi wytycznymi – od 18 do 25 pasażerów. W pojazdach 12-metrowych może natomiast przebywać jednocześnie jedynie od 11 do 15 pasażerów. Na kursy o największym obłożeniu wysyłane są dodatkowe autobusy (tzw. „bisy”).

Zawieszone linie i wybrane kursy

Zawieszono linie 0, 10, 15, 24, 37, N1 i N3. Na liniach 3, 19 i 22 nie są wykonywane wybrane kursy.

Od 19 marca przywrócono dwa kursy linii 37, a także dołożono poranny kurs linii 35 o godz. 4.08 z Borowiczek do Kostrogaju w zastępstwie za kurs linii N1.

Możliwość zawieszenia KKM

Wprowadzono możliwość zawieszenia biletu zapisanego na Karcie Komunikacji Miejskiej.

Zmiana obsługi przystanków „na żądanie”

Pasażerowie nie muszą naciskać przycisku STOP wewnątrz pojazdu, gdy chcą wysiąść na przystanku „na żądanie”. Kierowca na każdym przystanku (również na liniach podmiejskich) otwiera wszystkie drzwi.

Strefy wydzielone w autobusach

Wydzielenie w pobliżu kabiny kierowcy strefy bez pasażerów. Obejmuje ona pierwszy rząd siedzeń oraz całą przestrzeń w okolicy przednich drzwi, które jednocześnie zostały wyłączone z obsługi pasażerskiej i pozostają zamknięte.

Dodatkowo wstrzymano sprzedaż biletów przez kierowcę. Zalecane jest korzystanie z biletomatów lub aplikacji mobilnych.

Zawieszone kursy szkolne

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, nie są wykonywane kursy szkolne (oznaczone w rozkładach jazdy literą „s”).

Wyłączenie „ciepłego guzika”

Wszystkie drzwi otwierane są przez kierowców, aby ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami i jednocześnie zapewnić przepływ powietrza w autobusach.  Także podczas postoju na pętli kierowcy wietrzą pojazdy.

Dezynfekcja pojazdów

Zaostrzono procedurę mycia autobusów. Codziennie w pojazdach dezynfekowane są poręcze, przyciski, kasowniki i biletomaty.

 

źródło: Facebook KM-Płock

Komentarze

  1. Nie chodzi o to czy to jest trudne czy nie, ale po co robić takie „innowacje” skoro manualne otwieranie drzwi nikomu krzywdy nie robiło?

  2. Widocznie dla niektórych wciśnięcie guzika to jest bardzo trudna rzecz.

  3. I wciśnięcie przycisku przy drzwiach to aż taki problem utrudniający życie? Na prawdę?

  4. No tak. Bez „ciepłego guzika” by się nie obeszło, bo ludzie mieli by za łatwe życie

Dodaj komentarz

Back to top button