60 lat komunikacji miejskiej w Płocku

1 lutego mija 60 lat od uruchomienia komunikacji miejskiej w Płocku. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co wydarzyło się w minionym okresie, ale tym razem nie historii mocno zamierzchłej, bo tę opisujemy od dawna, ale tej najnowszej z ostatnich lat.

Jest jeden aspekt, który zazwyczaj nie jest poruszany na łamach naszego serwisu, czyli organizator transportu. W 2011 r. ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, uchwalona na bazie rozporządzenia 1370 UE, wprowadziła zmiany w organizowaniu transportu publicznego. Jeszcze w 2010 r., gdy na Stadionie Miejskim w Płocku organizowane były obchody 50-lecia, całym zakresem transportu zajmowała się spółka Komunikacja Miejska w Płocku. Mimo to, plany miasta zakładały budowę tramwaju w mieście i powołanie Zarządu Transportu Miejskiego. Ostatecznie nic z tego nie powstało. Jednak pewne zmiany małymi krokami postępowały. Pierwszym elementem było „przekazanie” wiat przystankowych we władanie miasta, które w myśl przepisów otrzymało również określone zadania i cele w całym tym przedsięwzięciu. Rozwiązanie jakie istniało, było wówczas bardzo charakterystyczne w Polsce dla miast średnich i małych, i mocno odbiegające od największych miast typu Warszawa czy Katowice. W 2011 r. w ówczesnym Referacie infrastruktury Miejskiej, który zajmował się np. oświetleniem ulic pojawiły się osoby, które musiały realizować nowe zadanie wynikające z obowiązujących przepisów. W krótkim odstępie czasu powstał Oddział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego.

Na początku w zasadzie nie było nic. Otrzymaliśmy dwa segregatory, w których gromadzono dokumenty dotyczące komunikacji miejskiej, w tym te o budowie tramwaju oraz wiaty przystankowe, których stan pozostawiał sporo do życzenia. Pierwszym naszym większym zadaniem była kompleksowa inwentaryzacja tego, co znajduje się na ulicach. Jak się z czasem okazało, były nawet takie przystanki, na których znajdowały się trzy różne znaki D-15. Kolejnym naszym wyzwaniem była zmiana w funkcjonowaniu transportu publicznego. Zmiany te były przygotowane przez KM-Płock i firmę PTC Marcin Gromadzki, ale we wszystkich spotkaniach i konsultacjach uczestniczyliśmy jako przedstawiciele miasta. Nasi pracownicy nabierali wówczas doświadczenia, ale mieli czasami też nowe, świeże spojrzenie na pewne sprawy. – wspomina Jacek Ambroziak Dyrektor Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Płocka.

W 2012 r. zmiany (nazywane wówczas rewolucją w komunikacji) stały się faktem, a zadań w Oddziale przybywało. Koniec 2013 r. to pierwszy zakup autobusów przez Gminę Płock w ścisłej współpracy organizatora i operatora. W 2014 r. na ulicach pojawiły się pierwsze podświetlane, zupełnie nowe wiaty przystankowe z elektronicznymi tablicami i kamerami monitoringu.

Pamiętam, jak zimą dzwoni do mnie nasz pracownik, że pojechał w teren i stoi przy wiacie na ul. Kolejowej, której dach zaczął się niebezpiecznie zarywać ze starości, pod ciężarem śniegu. Musieliśmy natychmiast tę wiatę zdemontować, by nie narażać pasażerów na niebezpieczeństwo. Oczywiście, zaraz pojawiły się skargi, że wiata była i jej nie ma.

Miasto pod wpływem mieszkańców zdecydowało ostatecznie o wdrożeniu programu wymiany wszystkich wiat przystankowych wg określonego projektu oraz wyglądu. Miało to uporządkować stan eksploatowanych konstrukcji oraz poprawić estetykę ulic. Do dziś wymienionych zostało 99% wszystkich wiat przystankowych.

Dziś zadaniami organizacji transportu miejskiego w Urzędzie Miasta Płocka zajmuje się Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, który odpowiada m.in. za:

  • określanie i zatwierdzanie rozkładów jazdy,
  • podpisywanie porozumień międzygminnych z gminami ościennymi na realizację transportu publicznego,
  • utrzymanie infrastruktury przystankowej oraz udostępnianie jej przewoźnikom zewnętrznym,
  • wyznaczanie nowych przystanków na terenie miasta,
  • realizowanie projektów inwestycyjnych (w tym np. dofinansowanych przez UE) dotyczących zakupu autobusów, wiat przystankowych, czy tablic informacji pasażerskiej,
  • tworzenie projektów przepisów prawa miejscowego w zakresie transportu publicznego,
  • nadzorowanie poprawności realizacji usługi transportu publicznego przez operatora usługi.

Co ciekawe, w latach 70-tych w Urzędzie Miasta istniał „Wydział Komunikacji”, o czym świadczy poniższy wycinek z prasy.

Dodaj komentarz

Back to top button