Na linii P-4 jednak bez zmian

12 stycznia gmina Radzanowo poinformowała o rozstrzygnięciu powtórzonego przetargu na obsługę linii P-4. Dość zaskakująco wybrana została oferta, która była dopiero trzecia pod względem ceny, czyli firma pana Adama Bąbały. Dwie tańsze zostały odrzucone z powodu „rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia”. PKS Gostynin, który oferował cenę zaledwie 10 tys. zł tańszą nie złożył wymaganych wyjaśnień. Z kolei Płoński Expess, który był najtańszy złożył wyjaśnienia, lecz wg zamawiającego „dokonana ocena (…) potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę (…)”.

Linia P-4 będzie zatem nadal obsługiwana przez firmę, która jest z nią związana od początku jej istnienia, tzn. od 1993 r.

Dodaj komentarz

Back to top button