Komunikacja na terenie gm. Radzanowo

W 2020 r. linię P-4 tradycyjnie już będzie obsługiwała firma Usługi Przewozu Osób Usługi Transportowe i Rolnicze Adam Bąbała z Białkowa. Była to jedyna oferta (na kwotę 382.320,00 zł) w postępowaniu ogłoszonym 19 grudnia 2019 r. przez gminę Radzanowo na świadczenie usługi transportu lokalnego w swoich granicach administracyjnych. Zamówienie przewiduje realizację usługi na takim samym poziomie, jak w ubiegłym roku: 11 kursów w dni robocze, 5 kursów w soboty oraz 9 kursów w wakacje, ferie i dni wolne od nauki szkolnej (po raz kolejny nie będzie żadnych kursów w niedziele i święta), a także transport pomiędzy Rogozinem i Ciółkowem (4-5 kursów w zależności od kierunku). Łącznie do zrealizowania (do końca 2020 r.) będzie 60 tys. km. Ustalono następujące kryteria wyboru: 60% cena, 40% termin płatności. Zamawiający przeznaczył na to zadanie 390.000,00 zł. 30 grudnia gmina poinformowała o zaakceptowaniu złożonej oferty. Oznacza to, że kolejny rok usługi na linii P-4 będzie świadczył ten sam przedsiębiorca za 6,37 zł/km, z tym że realna stawka jest pewnie inna z racji tego, że usługa wkracza na teren miasta Płocka i należy ją rozliczyć na znacznie większą liczbę kilometrów.

Gmina na swojej stronie informuje również, że przekazała do Urzędu Miasta Płocka (organizatora przewozów) propozycję zwiększenia liczby kursów na linii 120.

Organizator transportu przedstawił Nam jak również innym gminom korzystającym z KM Płock ofertę na 2020 r. obejmującą wzrost dopłaty o około 40 % (gminy dopłacają do każdego kilometra przejechanego przez KM na ich terenie). Ponadto w ofercie nie uwzględniono zwiększenia ilości kursów linii nr 120. W związku z brakiem możliwości rozwoju linii KM 120 informujemy, iż od stycznia zostaną wydłużone niektóre kursy linii P4 do Radzanowa tak aby zapewnić Naszym Mieszkańcom możliwość podstawowego dojazdu do Miasta Płocka. 

W sprawie linii nr 121 Rogozino – Płock Podolszyce wystąpiliśmy do organizatora transportu o przywrócenie tej linii. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż ze względu na braki w taborze na chwilę obecną jest to niemożliwe. W związku z tym rozpoczęliśmy rozmowy z przewoźnikami w celu uruchomienia komercyjnego połączenia zapewniającego dojazd dzieci i młodzieży do szkół w Płock Podolszyce. Po kilku odmowach wydaje się że znaleźliśmy firmę, która zadeklarowała przedstawienie oferty na tą usługę. W najbliższym czasie przedstawimy otrzymaną ofertę zainteresowanym rodzicom.

Od 2 stycznia 2020 r. dwa kursy linii P-4 do Płocka i trzy kursy z Płocka zostały wydłużone do Radzanowa kosztem likwidacji kursów sobotnich Radzanowo – Rogozino. Dodatkowo dwa kursy dotrą również do miejscowości Kosino. Prawdopodobnie będzie to połączenie łączone, jak miało to miejsce dotychczas na kursach wydłużanych po gminie.

Dodaj komentarz

Back to top button