Konsultacje na temat autobusów wodorowych

12 kwietnia Gmina – Miasto Płock ogłosiła wstępne konsultacje rynkowe (w postaci spotkań online) poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie autobusów miejskich zasilanych wodorem wraz z pełną obsługą serwisową w zakresie do ustalenia. Celem konsultacji jest uzyskanie informacji dotyczących zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i logistycznych związanych z dostawą, eksploatacją i gwarancją dla takich pojazdów.

Miasto zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do końca 2027 roku planuje zakup i przekazanie operatorowi płockiego transportu publicznego do eksploatacji 34 autobusów zasilanych wodorem. W kolejnych latach pozostała flota 66 autobusów byłaby sukcesywnie wymieniana na „wodorowce”, tak by docelowo flota liczyła 100 sztuk tego typu pojazdów. Konsultacje dotyczyć będą ogólnych parametrów budowy pojazdów, ich wyposażenia, parametrów silnika, sposobu ładowania baterii oraz ich żywotności, informacji dotyczących zbiorników na wodór, a także ogniw paliwowych, m.in. parametrów, ich ceny, żywotności oraz serwisowania.

Uzyskane informacje będą wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia. W procesie wyboru dostawcy zastosowano trzystopniowe podejście. Pierwszym krokiem są wstępne konsultacje rynkowe. W przypadku pozytywnych efektów pierwszego kroku, Gmina Miasto – Płock planuje przystąpienie do kolejnego kroku, którym będzie ogłoszenie przetargu, po którego pozytywnym rozstrzygnięciu nastąpi podpisanie umowy.

[Pełny tekst ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych]

Dodaj komentarz

Back to top button