Perypetie z przetargami na nowe autobusy

28 maja powinniśmy poznać oferentów na dostawę 4 nowych autobusów z napędem diesla. Niestety przetarg został unieważniony z powodu braku ofert i to pomimo dwukrotnego przesuwania terminu otwarcia ofert na wniosek wykonawców. Podobny finał miało także postępowanie na dostawę 4 autobusów hybrydowych. W tym przypadku otwarcie ofert odbyło się w wyznaczonym pierwotnie terminie (24 kwietnia).

Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że wystartować mógł praktycznie każdy producent, gdyż w obu przetargach nie było wymagane doświadczenie. Jak sugeruje portal Infobus przyczyną mogły być zbyt wysokie kary:

I nawet nie zachęcił producentów długi termin dostawy, brak warunku doświadczenia czy dopuszczenie w przegubowcach silników o pojemności poniżej 9 l. Bez wątpienia słabą stroną płockiego przetargu były z pewnością wysokie kary. I to one zapewne zniechęciły kogokolwiek do startu.

W obu przetargach konieczna jest zatem powtórka. 23 maja Urząd Miasta ponownie ogłosił postępowanie na dostawę 4 autobusów hybrydowych. Specyfikacja pozostała bez zmian w stosunku do pierwszego podejścia. Termin składania ofert wyznaczono na 26 czerwca. Wkrótce prawdopodobnie powtórzony będzie również przetarg na autobusy z napędem diesla. Czy tym razem znajdą się chętni na dostarczenie autobusów do Płocka?

Dodaj komentarz

Back to top button