Wniosek o fundusze na autobusy wodorowe złożony

W kwietniu miasto Płock złożyło wniosek w naborze do programu Zielony Transport Publiczny 3.0 prowadzonego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można w nim pozyskać środki na zakup nowych autobusów o napędzie alternatywnym. Płock chciałby za pomocą tego wsparcia kupić 18 pojazdów wodorowych. Konkurs przewiduje możliwość pozyskania do 60 mln 840 tys. zł (w sumie zakup ma kosztować 74,8 mln zł, co oznacza że blisko 14 mln zł pochodziłoby z budżetu miasta). Weryfikacja złożonych wniosków może potrwać ok. 5 miesięcy. Jeśli się uda, pierwsze pojazdy o napędzie wodorowym mogłyby trafić do miasta już w 2024 roku. Czy infrastruktura miejska będzie do tego czasu gotowa na obsłużenie tych autobusów?

– Wierzę, że tak – odpowiada prezydent Płocka. – Sądzę, że do tego czasu – zgodnie z listem intencyjnym podpisanym przez PKN Orlen – powstanie w stacja do tankowania wodorem. Nawet jeśli nie, to zostanie ona zbudowana przez inną firmę, która także jest zainteresowana taką inwestycją.

Temat autobusów wodorowych w Płocku zapoczątkowany został w 2020 roku, kiedy PKN Orlen podpisał z Gminą – Miasto Płock list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe. W październiku 2021 r. KM-Płock podpisała list intencyjny na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Natomiast w czerwcu 2022 r. prezydent miasta zapowiedział, że miasto planuje kupić do 2026 roku łącznie 34 autobusy z takim rodzajem napędu.

Dodaj komentarz

Back to top button