Nowe wiaty już stoją

Zakończył się montaż 23 nowych wiat przystankowych na terenie miasta. Dwie z nich są węższe od pozostałych, ich ściany boczne mają szerokość 1 metra (dach jest standardowej szerokości) – zamontowano je na przystankach „Roweckiego 02” (jest to jednocześnie najdłuższa wiata o długości ok. 7 metrów) oraz „Piękna 02” (o dł. ponad 5 m.). Długie wiaty stanęły jeszcze na przystankach: „Zoo 01”, „Stanisławówka 01”, „Zielony Jar 02”, „Hubalczyków 02” i „Obr. Westerplatte 01”. Pozostałe lokalizacje mają standardowe wiaty o długości ponad 4 metrów. Wizualnie niewiele różnią się od tych ustawionych w 2014 r. Niestety na razie nie są podłączone do sieci elektrycznej, więc będzie na nich ciemno nocą. Jeszcze w tym roku nowe wiaty ustawione zostaną na przebudowywanej ul. Dobrzyńskiej i Dobrzykowskiej.

Aktualnie na terenie Płocka znajduje się 314 przystanków. Zamontowanych jest na nich 128 wiat, z których już tylko 19 szt. nie jest zabudowanych. Dodatkowo 6 przystanków usytuowanych jest na terenie nienależącym do miasta (na 5 z nich są wiaty).

Dodaj komentarz

Back to top button