Kolejne wiaty przystankowe

Na mapie miasta pojawiły się kolejne wiaty przystankowe. Na przystankach Gawareckiego 01 i Rembielińskiego 03 w ciągu ulicy Rembielińskiego powstały nowe, małe obiekty o wymiarach 2,7 x 1,4 m. Konstrukcje wyposażone są w gabloty na rozkłady jazdy i ławki na całej długości. Kolorystycznie i graficznie nawiązują do istniejących już wiat.

Również na wyremontowanej ulicy Łukasiewicza, na przystankach Nowowiejskiego 01 i 02 oraz Orlen, Brama X pojawiły się nowe wiaty, tym razem o klasycznych wymiarach 4 x 1,4 m. Obiekty na przystankach Nowowiejskiego oraz Hermana zostaną podłączone do zasilania energetycznego, dzięki czemu będą oświetlone. Oświetlenie zyska też wiata na przystanku Szpital Św. Trójcy.

Z końcem 2023 roku na terenie miasta 179 przystanków będzie posiadać wiaty przystankowe (nie licząc obiektów pod rafinerią, czy przy dawnych zakładach Polmo), a 52 z nich będą oświetlone.

Dodaj komentarz

Back to top button