Weekendowy bilet sezonowy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 637/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 2019 r., do taryfy biletowej wprowadzony został bilet weekendowy (sezonowy). Co ciekawe, jest on dostępny jedynie w aplikacjach mobilnych SkyCash i moBilet. Uprawnia on do nieograniczonej liczby przejazdów w okresie od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 23.59) dla:

  • jednej osoby: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł
  • grupy osób (maksymalnie pięciu): 20 zł (w tym przypadku brak biletu ulgowego)

Bilet obowiązuje we wszystkich strefach (miejskiej oraz podmiejskich) i jest ważny od 21 czerwca do 30 września 2019 r.

Materiał PTV Płocka Telewizja:

Komentarze

  1. Czemu po prostu nie zrobiono ceny dobowego jako trzykrotność ceny jednorazowego i nie postanowiono, że dobowy skasowany po 16.00 w piątek liczy się jako weekendowy?

Dodaj komentarz

Back to top button