WOY 7661 | Jelcz 120MN

Pierwsza prezentacja autobusu testowego miała miejsce 12 października 1993 r. przed Wojewódzkim Ośrodkiem Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Był to Jelcz 120MN z windą w przednich drzwiach.

Back to top button