Do gminy Radzanowo nadal linią P-4

9 marca gmina Radzanowo poinformowała o wyniku postępowania na realizację połączenia łączącego Płock z Rogozinem i Białkowem. Postępowanie przewidywało realizację 13 par kursów w dni robocze, po 10 w soboty i w dni wolne od nauki, po 5 kursów w niedziele i święta oraz po 2 pary kursów w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Usługa realizowana ma być od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Kryteria wyboru stanowiły cena 60% i termin płatności – 40%. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta – Usługi Przewozu Osób Usługi Transportowe i Rolnicze Adam Bąbała z Białkowa, z ceną 320.760,00 zł brutto. Zamawiający przewidział na realizację zadania 313.157,00 zł.

Było to powtórzone postępowanie z grudnia 2017 r., które zostało unieważnione z powodu kwoty, która przekroczyła budżet zamawiającego.

Dodaj komentarz

Back to top button