Przetarg na komunikację w gm. Radzanowo

5 grudnia gmina Radzanowo ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację usługi dla zadania pn. „Świadczenie usługi transportu lokalnego w granicach administracyjnych gminy Radzanowo”. Zadanie obejmuje realizację przewozów na trasach:

 • Płock – Rogozino – Białkowo (12 kursów w kierunku Płocka i 11 z Płocka w dni robocze, po 10 kursów w soboty, po 5 kursów w niedziele soboty oraz po 2 w Boże Narodzenie i Wielkanoc),
 • Ciółkowo – Rogozino (6 kursów, tylko w dni robocze),
 • Rogozino – Radzanowo (2 kursy z Radzanowa do Rogozina i 3 kursy z Rogozina do Radzanowa, jedynie w soboty).

Jak się okazuje, gmina Radzanowo, mimo uruchomienia w listopadzie linii 120 do Staroźreb, nie planuje okrojenia kursów na linii P-4.

Wykonawca będzie musiał wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonywał przewozy w sposób ciągły przynajmniej przez jeden rok kalendarzowy oraz, że dysponuje minimum dwoma autokarami i jednym busem do przewozu osób. Gmina zastrzegła sobie prawo zmiany liczby kursów oraz trasy linii w przypadku zaistnienia „istotnych przyczyn społecznych”. Umowa zawarta zostanie na rok w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. Zamawiający przewiduje, że linia P-4 wykona po terenie gminy Radzanowo 80.000 km w ciągu roku, 14 km na jednym kursie na linii do Ciółkowa, i 5,5 km na trasie Radzanowo – Rogozino. Łącznie do zrealizowania będzie 95.000 km. Wykonawca usługi będzie musiał utrzymać infrastrukturę przystankową, umieszczać rozkłady jazdy, uzgodnić z właścicielami korzystanie z przystanków, stosować tablice z numerem linii i „nazwą trasy”, podstawiać pojazd rezerwowy w przypadku awarii oraz rozpatrywać skargi na realizację usługi świadczonej przez… samego siebie.

Kryteria wyboru: 60% cena i 40% termin płatności. Termin składania ofert to 13 grudzień 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o transporcie drogowym, z całkowitym pominięciem obowiązującej i regulującej te kwestie od 2011 r. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, stawiającej np. rok przed udzieleniem zamówienia obowiązek umieszczenia ogłoszenia o takim zamiarze. Mimo upływu lat nada nie wiadomo kto jest organizatorem linii, których obsługę zleca samodzielnie gmina, na jakich zasadach wjeżdżają one na teren innych gmin, kto określa cennik, ulgi, itd.

Komentarze

 1. Wiadomo kto jest organizatorem linii P-4.
  Firma pana Bąbały.
  Jest to jego prywatna linia a gmina Radzanowo tylko określa zapotrzebowanie na przewozy.
  Inne linie które teraz gmina Radzanowo zamierza otworzyć będą prawdopodobnie działać na tych samych zasadach.
  Wszystko jednak gmatwa przetarg który został ogłoszony i to w dodatku z naruszeniem prawa w podobnym stylu jak w gminie Słupno.
  Wiadomo kto jest organizatorem linii P-4 ale kto organizuje pozostałe linie można się tylko domyślać.
  Prawdopodobnie gmina Radzanowo tylko w bardzo zakamuflowany sposób.

Dodaj komentarz

Back to top button