Zmiany na liniach 115 i 116 w gminie Słupno

2 sierpnia PKS Płock (grupa Mobilis) w porozumieniu z gminą Słupno dokonał zmian w rozkładzie jazdy linii 115 i 116. Po zmianach na linii 115 jest 12 kursów w dni robocze (było 10) oraz 10 w dni wolne. Zlikwidowano dodatkowe kursy, które zostały uruchomione 2 grudnia 2015 r. do osiedla Winiary. Kursy te, jak się okazało „woziły powietrze”, a na dodatek dublowały inne kursy realizowane również na linii 115 do samego Święcieńca. Z kolei na linii 116 ograniczono liczbę kursów z 9 do 6 (w dni robocze z 5 do 4, w soboty z 2 do 0, a w niedziele pozostawiono istniejące 2 kursy).

Gmina zgodnie z informacją opublikowaną na swojej stronie zapowiedziała możliwość zerwania umowy ze spółką Mobilis w Płocku z powodu problemów budżetowych. Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy radni nie zgodzili się przeznaczyć większej kwoty na ten cel. Gmina ma rocznie płacić PKS-owi ponad 610 tys. zł za dwie linie. Kwota jest zaskakująco duża w konfrontacji z 640 tys zł, jakie gmina musi przekazać miastu Płock za realizację aktualnie 4 linii na swoim terenie (od 1 sierpnia br. stawka za wkm na liniach realizowanych w gminie przez KM-Płock spadła z 4,15 zł do 3,68 zł przy wzroście liczby wykonywanych wkm). Może to wyjaśniać sytuację czemu np. PKS za bilet ze Święcieńca do centrum Płocka pobiera opłatę jedynie 2,80 zł.

Dodaj komentarz

Back to top button