Gmina Słupno ogłosiła przetarg na komunikację gminną

26 maja Gmina Słupno ogłosiła przetarg pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno”. Zamawiający chce, by usługa była świadczona autobusami o pojemności do 22 miejsc (w tym 19 siedzących) na liniach wewnętrznych oraz autobusami typu miejskiego o pojemności do 75 miejsc (27 do 50 siedzących) na linii głównej. Umowa przewiduje wykonanie 288.866 km, w tym 177.302 km na liniach busowych po terenie gminy. Pomimo wskazanych do zrealizowania kilometrów gmina deklaruje, że zapłaci również kwotę ryczałtową za pozostałe kilometry realizowane po terenie Gminy – Miasto Płock. Rozwiązanie to jest trochę zakasujące, ponieważ obecne przepisy nie pozwalają na finansowanie zadań czy inwestycji przez gminę poza jej granicami. Gmina przewiduje uruchomienie pięciu linii, oznaczonych jako:

 • S-1 na trasie: przystanek Borowiczki, Park (w Płocku) – Borowiczki-Pieńki – Słupno Pocztowa – Słupno zajazd,
 • S-2 na trasie: Słupno zajazd – Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec – Ramutowo – Sambórz – Miszewko Stefany – Święcieniec – Sambórz – Miszewko Strzałkowskie – Słupno zajazd,
 • S-3 na trasie: Słupno zajazd – Słupno Młynarska – Wykowo – Liszyno – Bielino – Borowiczki-Pieńki – przystanek Borowiczki, Park (Płock),
 • S-4 na trasie: Nowe Gulczewo – Gulczewo – Mirosław – Cekanowo Mazowiecka – Cekanowo GOK
 • linia główna (bez podanego numeru) na trasie: Mijakowo – Święcieniec – Barcikowo – Szeligi – Słupno – Płock, Jachowicza – PKN Orlen, czyli trasa obecnej linii 115 (po 5 kursów w jedną stronę).

Gmina oczekuje, że usługa realizowana będzie pojazdami nie starszymi, jak z 2007 r., wyposażonymi w system monitoringu, system GPS z dostępem do lokalizacji pojazdów dla przedstawiciela gminy, system automatycznego zliczania pasażerów i klimatyzację. Wykonawca zostanie zobowiązany do tego, by:

 • na własny koszt przed rozpoczęciem świadczenia usługi umieścić rozkład jazdy i schematy linii wraz z nośnikiem do ich umieszczenia na wszystkich przystankach po trasie,
 • minimum co dwa tygodnie uzupełniać rozkłady jazdy,
 • prowadzić stronę internetową z rozkładami jazdy, schematami, komunikatami, regulaminem,
 • pojazdy posiadały wyraźne oznaczenie numeru linii i trasy oraz umieszczony na autobusie herb gminy,
 • zapewnić pojazd zastępczy w przypadku awarii kursującego,
 • nie umieszczać reklam na pojazdach,
 • emitować i sprzedawać bilety na linii głównej, w cenie nie wyższej jak 2,80 zł w strefie A, B i C i 4,60 zł za przejazd ze strefy A do C (odpowiednio bilet ulgowy w cenie 1,40 zł i 2,30 zł).

Co ciekawe, gmina również ustanawia strefy biletowe na terenie miasta Płocka, wyznaczając strefę A dla odcinka Chemików OBR – PKN Orlen Br. II, strefę B od przystanku Jachowicza 40 do Wyszogrodzka-Harcerska oraz strefę C od Wyszogrodzkiej do Barcikowa. Nie wiadomo jednak na jakiej podstawie odbywa się ta regulacja. Regulamin przewozu również ma pozostać w gestii wykonawcy, co jest niezgodne z art. 15 ust 5 ustawy Prawo przewozowe. Linie wewnętrzne gminy nadal będą bezpłatne. Gmina planuje że umowa będzie realizowana przez 12 miesięcy, tj. od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Oferty na świadczenie usługi można składać do dnia 05.06.2017 r. Kryteriami wyboru będą:

 • cena 60%,
 • wyposażenie pojazdów w system automatycznego zliczania pasażerów – 10% (nie zrozumiałym jest kryterium, które zleceniodawca określił jako wymagane),
 • kolejne 10% zyska wykonawca, który umieści herb gminy po obu stronach pojazdu,
 • 10% za posiadanie własnej stacji obsługi pojazdów,
 • 10% za szybkość podstawienia pojazdu zastępczego (10 punktów za czas do 25 min, aż do 0 punktów za czas 55 min.).

Ogłoszony przetarg, szczególnie na linię główną (obecną 115) jest trochę zaskakujący w świetle ostatnich doniesień medialnych oraz samej Gminy Słupno, że władze gminy porozumiały się z Płockiem na temat wznowienia współpracy. Doniesienia mówiły o tym, że od 1 lipca ponownie uruchomiona zostanie linia 130, jako linia główna kursująca z dużą częstotliwością (co godzinę, a w godzinach szczytu co pół godziny, w tym wybrane kursy aż do centrum miasta). Plany gminy przewidują zgodnie z zapowiedziami całkowitą likwidację obecnej linii nr 116 do Rydzyna.

Komentarze

 1. Przy takich warunkach jakie są podane to nawet KM choć nie może startować to i tak nie jest w stanie ich spełnić a co dopiero jakiś prywaciarz z garstka jakiegoś przestarzalego sprzętu.
  Taką to głowę do pisania specyfikacji przetargowych mają urzędnicy gminy Słupno.
  Ale zza biurka zawsze wszystko widzi się inaczej nawet prawo.

 2. Serialu pt „budujemy własny transport” odcinek kolejny.
  Nadal nie ma ram prawnych (uchwała Rady Gminy) do realizacji usługi na własnym terenie, a co dopiero na terenie gminy sąsiedniej? , nadal ogłasza się przetarg na „niewiadomoco” (komunikacja miejska czy jakaś inna?), nadal autor specyfikacji w sposób dowolny interpretuje zapisy ustawy PTC, a regulamin określany przez przewoźnika to już rodzynek. Organizator czyli Gmina ceduje jakieś obowiązki ustawowe na rzecz przewoźnika? Ewenement.

  I jeszcze ten termin na składanie ofert: 10 dni od ogłoszenia. Gdzie czas na ew. pytania wykonawców?
  Spore wymagania, krótki czas na podjęcie realizacji usługi, a sama realizacja tylko na 12 miesięcy.
  Okres związania ofertą do 7 lipca, a podjęcie usługi już od 1 lipca.
  Czyli zgodnie z zapisami SIWZ 7 lipca komisja może sobie jeszcze obradować, a od dnia następnego naliczać kary za wstecz niewykonanie usługi ;), nawet bez wiedzy biednego wybranego wykonawcy ;)
  Widziałem wiele w życiu takich sprzeczno-niejednoznaczno-dziwnych i ślizgających się po prawie specyfikacji, ale najczęściej dotyczyły dostawy kilku setek długopisów, a nie świadczenia usług za jakieś milion zł. I to przy całej liście obostrzeń i potencjalnych sankcji wobec wykonawcy.

  Biedny ten co wygra, a może i bogaty….. ;-)))

Dodaj komentarz

Back to top button