Przystanki na żądanie

Od 15 lutego wszystkie przystanki w strefach podmiejskich staną się przystankami na żądanie. Aby wysiąść z autobusu należy zasygnalizować to kierowcy poprzez naciśnięcie w pojeździe przycisku STOP. Z kolei aby wsiąść, należy stanąć na przystanku w miejscu widocznym dla kierowcy. W innym przypadku kierowca może się nie zatrzymać na danym przystanku, gdyż nie będzie już do tego zobowiązany.

Głównym założeniem powyższych zasad jest unikanie niepotrzebnych zatrzymań pojazdu (w przypadku, gdy nikt nie wsiada lub nie wysiada), co z kolei ma wpłynąć na eliminowanie opóźnień, oszczędność paliwa, mniejsze utraty ciepła zimą.

Dodaj komentarz

Back to top button