Jelcz #630 po remoncie – podejście drugie

31 października na ulice powrócił Jelcz M181MB #630. To jego drugi debiut po remoncie – pierwszy, nieco nieudany, miał miejsce w grudniu 2008 r. W ciągu minionych miesięcy pojazd przechodził dalsze naprawy mające ostatecznie przywrócić go do ruchu. Jest to pierwszy tak ładnie wyremontowany przez KM autobus, który nie otrzymał szpecących płaskowników na burtach.

Dodaj komentarz

Back to top button