Objazdy

Od 1 do 16 lipca zamknięto dla ruchu część ulicy Sienkiewicza. Autobusy kursowały ulicą Kwiatka i Kolegialną, które stały się dwukierunkowe.

Od 10 do 16 lipca dla linii 31 wyznaczono objazd, w wyniku zamknięcia wyjazdu z ulicy Miodowej w Mościckiego. Zgodnie z planem autobusy miały kursować w obu kierunkach ulicą Dobrzyńską nie wjeżdżając w Gałczyńskiego. W efekcie pojazdy kursowały bardzo różnie, nawet z pominięciem całego osiedla ulicami: Gałczyńskiego > Łukasiewicza.

Dodaj komentarz

Back to top button