Zmiany w przepisach porządkowych

Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 497/XXIX/2021 z dnia 25 marca 2021 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 2344/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. określone zostały nowe przepisy porządkowe dla gminnego transportu oraz po raz pierwszy wprowadzono regulamin przewozu. Określa on obowiązki organizatora i operatora (m.in. sposób oznaczenia pojazdów numerami taborowymi i piktogramami), prawa i obowiązki pasażera oraz kierującego pojazdem, zasady pobierania opłat oraz kontroli biletów.

Nowe uregulowania weszły w życie z dniem 1 maja, a dotychczas obowiązujące straciły swoją moc. W nowych dokumentach m.in. dookreślono jakich jednośladów nie wolno przewozić autobusem (w tym np. rowerów elektrycznych i hulajnóg elektrycznych). Przewóz zwykłych rowerów dopuszczony jest jedynie na specjalnych bagażnikach zamontowanych z tyłu pojazdu (bagażniki takie funkcjonowały jak dotąd jedynie na linii 43 przez zaledwie dwa sezony). Przepisy wprowadziły również sprzedaż biletów za pomocą systemu Open Payment (który ma zostać uruchomiony już niedługo w nowych biletomatach), a także całkowicie zlikwidowały sprzedaż biletów u kierowcy (u którego do momentu wybuchu pandemii można było kupić bilet w przypadku awarii biletomatu). Kolejna zmiana dotyczy sytuacji, gdy wydruk na bilecie papierowym okaże się nieczytelny. Pasażer musi w takim przypadku raz jeszcze skasować ten sam bilet (z drugiej strony) w innym kasowniku. Podobnie w razie awarii autobusu – wsiadając do następnego pojazdu (lub zastępczego) należy skasować bilet ponownie z drugiej strony (zachowuje on ważność przez 60 minut od momentu ponownego skasowania).

Dodaj komentarz

Back to top button