#716 | MAN NL263

MAN NL263 #716 po remoncie poszycia

  Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

  2000 | Main-Bus Offenbach (Niemcy), #202, rej. OF-M 3202
  2010.11 | zakup, rej. WP 88735
  2013.01 | wymiana wyświetlaczy ciekłokrystalicznych na diodowe
  2014.12 | kolizja z samochodem osobowym
  2018.04 | remont poszycia zewnętrznego
  2022.03 | przekazany dla Żytomierza (Ukraina)
  2015.09-10 | reklama wyborcza (fullback)
  2015.11-12 | reklama Halo Studio (fullback)
  2016.02 | reklama Wisła Płock (fullback)
  Od marca 2016 r. wykaz reklam nie jest uzupełniany
  Back to top button