WFF 675C | MAN NL222

Od 21 grudnia 1998 r. do początkowych dni stycznia 1999 r. na jazdach testowych przybył MAN NL222 [rej. WFF 675C].

Back to top button