#509 | Jelcz PR110M

Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

  • Historia tego autobusu
1984.05 | zakup, rej. PLC 056E
1991 | powrót po naprawie głównej
1999/2000 | wycofany z ruchu liniowego, przerobiony na krwiobus, rej. WP 01908
2008.12 | kasacja