#506 | Jelcz PR110M

1984.03 | zakup, rej. PLC 017E
1992 | powrót po naprawie głównej
2004.04 | kasacja
2004.01-04 | reklama na autobusach (panel tylny)
Back to top button