#509 | Jelcz PR110M

W 2000 roku KM Płock w oparciu o wycofanego z ruchu Jelcza PR110 (ex. #509) skonstruował specjalny autobus dla PCK Płock, do poboru krwi. W grudniu 2008 r. został on skreślony ze stanu.

Następny Poprzedni
Następny Poprzedni

Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

  • Historia tego autobusu
1984.05 | zakup, rej. PLC 056E
1991 | powrót po naprawie głównej
1999/2000 | wycofany z ruchu liniowego, przerobiony na krwiobus, rej. WP 01908
2008.12 | kasacja