#509 | Jelcz PR110M

W 2000 roku KM Płock w oparciu o wycofanego z ruchu Jelcza PR110 (ex. #509) skonstruował specjalny autobus dla PCK Płock, do poboru krwi. W grudniu 2008 r. został on skreślony ze stanu.

  Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

  1984.05 | zakup, rej. PLC 056E
  1991 | powrót po naprawie głównej
  1999/2000 | wycofany z ruchu liniowego, przerobiony na krwiobus, rej. WP 01908
  2008.12 | kasacja
  Back to top button