Jakość powietrza na tablicach przystankowych

Od kilku dni na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej umieszczonych na 20 przystankach mieszkańcy mogą znaleźć informacje dotyczące jakości powietrza w naszym mieście. Prezentowane dane (aktualizowane co godzinę) pochodzą z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a rejestrowane są przez dwa automatyczne punkty pomiarowe znajdujące się w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi oraz Reja.

Mieszkańcy mogą się dowiedzieć o stężeniu: pyłu PM10, pyłu PM2,5, ozonu (O3), dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), benzenu (C6H6) oraz tlenku węgla (CO). Dodatkowo przy każdym indeksie widnieje informacja w jakiej klasie się on mieści (np. bardzo dobry, umiarkowany, bardzo zły).

Informacje o jakości powietrza wyświetlane są w postaci przewijanego tekstu na dole tablic. W przypadku wyświetlaczy LCD, wiersz ten „nie zabiera miejsca” rozkładowi jazdy i ewentualnym komunikatom. Jednak w przypadku tablic LED-owych informacja ta jest wyświetlana w linii, w której dotychczas umieszczane były dodatkowe informacje (np. o objazdach). Naszym zdaniem nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, gdyż istotne dla pasażerów komunikaty o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zaginą w gąszczu wyświetlanych non-stop informacji o jakości powietrza.

Komentarze

  1. To trzeba zapytać radnych, którzy poddali ten pomysł. Nie wiem czy pamiętasz, ale kiedyś była taka tablica informująca o stanie powietrza na teatrze od strony al. Jachowicza.

  2. I komu lub czemu ma to służyć?
    Przez tyle lat nikt tego nie robił.
    Teraz widać śmieszną zabawę chłopców z piaskownicy o nazwie polityka.
    Wyświetlane informacje są mało czytelne (wyświetlacz ul. Czwartaków). Ludzie próbują to rozkodować i z ciągu znaków nic nie można zrozumieć, dodatkowo na końcu urywa się w połowie wyrazu.
    Z sobotnich odczytów wywnioskowałem tylko, że było za dużo tlenku węgla – wina Orlenu czy za dużo TIR-ów i strych autobusów na miejskich ulicach panie prezydencie???

Dodaj komentarz

Back to top button