Opłata za korzystanie z przystanków

22 marca radni miasta Płocka uchwałą nr 308/XVII/2016 wprowadzili opłatę za korzystanie z przystanków przez przewoźników i operatorów. Zgodnie z obecnymi przepisami do zadań własnych gmin w zakresie publicznego transportu publicznego należy budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych, w tym wiat przystankowych, których właścicielem jest gmina. Do 2011 r. wiatami przystankowymi w Płocku zajmowała się spółka KM-Płock.

Opłata obowiązywać będzie od 1 maja 2016 r. wszystkich przewoźników czyli np. przedsiębiorstwa PKS, prywatne busy, a także operatora gminy Płock, czyli KM-Płock. Zgodnie z ustawą o PTZ zebrane w ten sposób środki muszą być wykorzystane na utrzymanie oraz budowę przystanków autobusowych. Koszty utrzymania są niemałe – na sam prąd do zasilania przystanków w ubiegłym roku wydano  37,5 tys. zł, a na konserwację systemu elektronicznego – 18 tys. zł. Z kolei sprzątanie kosztowało 57 tys. zł miesięcznie. Przez minione 2 lata gmina Płock postawiła 60 nowych wiat przystankowych, z czego 20 szt. wyposażonych w tablice DIP oraz kamery za łączną kwotę ponad 2 mln zł. Do wymiany pozostaje jeszcze 71 wiat.

Opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierana będzie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku i wynosi:
•    0,04 zł dla autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą,
•    0,05 zł dla autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą.

Na tej samej sesji uchwałą nr 313/XVII/2016 radni dokonali zmian w uchwale nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana polega na dopisaniu w zakres działalności spółki zadania pod nazwą: świadczenie na rzecz Gminy – Miasto Płock usługi w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania.

Dodaj komentarz

Back to top button