Montaż wiat zakończony

W połowie listopada zakończył się montaż 7 nowych wiat na terenie miasta. Aktualnie w Płocku znajduje się 318 przystanków, z czego 6 jest uruchamianych sezonowo (w obrębie zalewu Sobótka), a także 6 znajduje się na terenach nienależących do miasta (trzy na terenie PKN Orlen, oraz po jednym na terenie: PPPT, Centromostu – aktualnie nie używany oraz dawnego Polmo). 125 przystanków wyposażonych jest we wiaty, z czego 95 jest zabudowanych.

Dodaj komentarz

Back to top button