Orlen Transport Płock

Spółka Orlen Transport Płock nabyła dwa używane trzydrzwiowe MAN-y NL202 z Augsburga. Jeden z pojazdów został już przemalowany w biało-czerwone barwy i otrzymał numer taborowy 70. Głównym zadaniem spółki jest transport produktów naftowych i petrochemicznych samochodami oraz transport pracowników po ponad tysiąc-hektarowej rafinerii w Płocku. Transport odbywa się w trójzmianowym cyklu pracy na siedmiu liniach. Nazwy tych linii są ściśle związane z kierunkiem docelowym.

Linia “Lewy” objeżdża lewą stronę rafinerii od ulicy głównej i wraca środkiem, “Prawy” prawą stronę, “Środkowy” jedzie środkiem czyli główną ulicą i wraca lewą stroną rafinerii, “Benzyny” jedzie na komponowanie benzyn, “Terminal” (jak nazwa wskazuje) jedzie na terminal paliwowy, “Kolejowy” do Koltransu, “Hydrokraking” na instalację hydrokrakingu.

Łącznie tabor liczy ok. 15 autobusów, głównie Jelczy PR-110 i trzech 120M.

Dodaj komentarz

Back to top button