Kontrola biletów

1 lutego kontrolę biletów rozpoczęła firma Arsen, która wygrała przetarg na realizację tego zadania. Zastąpiła firmę Micros. Arsen już kontrolował bilety do lipca 2003 roku, a jej praca skończyła się skandalem i wyłudzeniami w stosunku do pasażerów i spółki. Niestety do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma.

Dodaj komentarz