#477 | Jelcz PR110U

Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

1983.03 | zakup, rej. PLA 106C
1990 | powrót po naprawie głównej
1997 | powrót po naprawie głównej
2000/01 | rej. WP 06731
2006 | kasacja
1997-2003.12 | reklama Optimus Wektra (bus)
2004.01-2006 | reklama Wektra Bud – Blachy Pruszyński (bus)
Back to top button