#475 | Jelcz PR110U

  • Historia tego autobusu
1983.03 | zakup, rej. PLA 114C
1992 | powrót po naprawie głównej
2001 | kasacja