#530 | Jelcz PR110M

  1986.05 | zakup, rej. PLA 367N
  1992 | powrót po naprawie głównej
  2001 | rej. WP 15962
  2004.06 | kasacja
  1998-2002 | reklama Radio Boss (panele boczne)
  2003.10-11 | reklama Norauto (fullback)
  2004.01-06 | reklama na autobusach (panel tylny)
  Back to top button