#531 | Jelcz PR110M

  1986.05 | zakup, rej. PLA 371N
  1992 | powrót po naprawie głównej
  2004.02 | kasacja
  1998-2000 | reklama Relax-Sat (bus)
  2001.05-2004.02 | reklama Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa (bus)
  Back to top button