#625 | Jelcz M121MB

  Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

  1995.12 | zakup, rej. PBS 1539
  2004.12 | powrót po naprawie głównej
  2009.11 | kasacja
  2000-2004 | reklama Carcade Leasing (bus)
  2005.10-2006.01 | reklama PSS i Fundacja Polsat (fullback)
  2006.09-2007.04 | reklama Ocetix (fullback)
  2007.04-05 | reklama Żubr i Eska (busboard + fullback)
  2007.06-08 | reklama Żubr (megabus)
  Back to top button