Gmina Słupno planuje przetarg

23 kwietnia Gmina Słupno zamieściła w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o „zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”. Jak wynika z ogłoszenia, gmina planuje wyłonić operatora na liniach kursujących po swoim terenie oraz na liniach objętych porozumieniami międzygminnymi.

Zgodnie z wymogami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, rozpoczęcie postępowania przetargowego przewidziane jest po upływie 12 miesięcy od ukazania się powyższego ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Back to top button