Konsultacje społeczne

7 stycznia Urząd Miasta ogłosił konsultacje społeczne na temat projektu “Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Płocka i gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2023”. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w zakresie potrzeb transportowych oraz stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu dokumentu. Swoje opinie można przekazywać do 28 stycznia.

Dodaj komentarz

Back to top button