„Bizon” w kasacji

W kwietniu do kasacji trafiły cztery Jelcze 120M i pierwszy „bizon”, czyli Ikarus 280.70H. Koniec eksploatacji tym razem dotknął Jelcze  #603, #604, #605 i #629. Trzy pierwsze pochodziły z 1994 r. i przechodziły odbudowy w KM w latach 2003-2005. Natomiast czwarty z nich został wyprodukowany w 1996 r. Był jednym z dwóch trochę nietypowych egzemplarzy (razem z #627), gdyż posiadał tradycyjny mielecki silnik SWT11/300 i automatyczną skrzynię biegów ZF 4HP-500.

Niestety nastąpił też kres eksploatacji pierwszego Ikarusa z automatyczną skrzynią biegów #614. Pojazd został wpisany 8 sierpnia 1995 r. na stan ówczesnego ZKM Płock, po dostawie z Warszawy (gdzie był składany na terenie zajezdni „Stalowa” R-13). W marcu 1997 r. otrzymał reklamę Rafinerii Gdańskiej, z którą przejeździł do 2004 r. gdy trafił do remontu w KM. Został wówczas przemalowany na czerwono pod reklamę własną. Od sierpnia 2010 r. po awarii silnika nie wyjechał już więcej na trasę. Kasacja tego egzemplarza oznacza niestety powolny początek końca Ikarusów w Płocku…

Dodaj komentarz

Back to top button