Bramki do liczenia pasażerów

W 2013 i na początku 2014 r. stopniowo montowano bramki do liczenia pasażerów w autobusach. Obecnie w takie urządzenia wyposażonych jest 8 pojazdów: #643, #664, #680, #681, #706, #707, #717 oraz #735.

Nad każdym skrzydłem drzwi zamontowany jest sensor składający się z dwóch komponentów – pasywnego i aktywnego. Komponent pasywny zawiera detektor piroelektryczny, który jest odpowiedzialny za rejestrację promieniowania temperaturowego, czyli w skrócie reaguje na temperaturę ciała pasażerów. Z kolei komponent aktywny jest typowym czujnikiem podczerwieni, który emituje fale i je odbiera (długość fali zależy od tego, czy odbije się od podłogi, czy od pasażera).

Wszystkie sensory połączone są przewodami z urządzeniem, które interpretuje otrzymane dane i na ich podstawie zlicza ilość pasażerów wsiadających i wysiadających. Producent deklaruje co najmniej 95%-skuteczność wykonanych pomiarów.

Dzięki temu systemowi przewoźnik może na bieżąco prowadzić szczegółowe badania potoków pasażerskich oraz napełnienia pojazdów.

Back to top button