#480 | Jelcz PR110U

  Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

  1983.04 | zakup, rej. PLA 049C
  1990 | powrót po naprawie głównej
  1997 | powrót po naprawie głównej
  2001 | rej. WP 11027
  2007.06 | kasacja
  1997-2007.06 | reklama Optimus Wektra (bus)
  Back to top button