Koncepcja przebudowy pętli Podolszyce

W maju Gmina Miasto Płock ogłosiła postępowanie na wykonanie koncepcji dla pętli autobusowej na osiedlu Podolszyce. Wymagane jest opracowanie dwóch wersji zagospodarowania terenu przy al. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowickiego do przejścia dla pieszych na wysokości bloku nr 90 (obecny wyjazd z pętli dla linii 22 i 33). Opracowania zawierać mają rozwiązania geometrii i organizacji ruchu dla al. Jana Pawła II w formie rysunków technicznych oraz części opisowej, z uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca musi m.in.:

  • uwzględnić dojazd autobusów do miejsc postojowych z obydwu stron al. Jana Pawła II (rozwiązać kwestie związane z zawracaniem pojazdów) wraz ze sprawdzeniem przejezdności,
  • zaproponować miejsca postojowe dla 11 autobusów (ośmiu 12-metrowych i trzech 18-metrowych) możliwie jak najbardziej oddalone od istniejących bloków mieszkalnych,
  • przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe (z ładowarkami pantografowymi) dla doładowywania autobusów elektrycznych,
  • zorganizować miejsca postojowe dla pojazdów osobowych na pozostałym terenie,
  • zaplanować odwodnienie terenu pętli, oświetlenie, zieleń oraz lokalizację pomieszczenia socjalnego dla kierowców wraz z podłączeniem niezbędnych mediów.

Jedna z koncepcji zagospodarowania terenu powinna przewidywać utworzenie pasa postojowego dla autobusów (w miejscu istniejącego trawnika) po wschodniej stronie al. Jana Pawła II na w/w odcinku oraz wybudowanie ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowickiego o parametrach geometrycznych umożliwiających zawrócenie na nim autobusów jadących od ulicy Czwartaków.

Do ratusza wpłynęły dwie oferty, z których wybrano firmę MBZ Andler, Tomczak sp.j. – cena brutto za całość zamówienia: 43.050,00 zł. Termin realizacji wyznaczono na 31 października 2022 r. Przedstawienie gotowej koncepcji nie oznacza jednak, że zostanie ona szybko wcielona w życie. Jak podaje Gazeta Wyborcza:

– Warunkiem przyszłej realizacji jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania. Na dziś brak jest możliwości sfinansowania zadania tylko ze środków budżetu miasta – podkreśla dyrektor ratuszowego wydziału transportu publicznego i inżynierii ruchu drogowego Jacek Ambroziak.

Z trzech koncepcji, o których była mowa w 2017 roku realna na dzień dzisiejszy pozostaje zatem tylko ta z pozostawieniem pętli w obecnym miejscu. Od 10 lat lokalizacja pętli na Podolszycach jest miejscem sporu i dyskusji na temat jej przeniesienia.

Dodaj komentarz

Back to top button