#547 | Jelcz M11

  Zobacz zdjęcia tego autobusu na GPA

  1988.07 | zakup, rej. PLD 215D
  1994 | powrót po naprawie głównej
  2001? | rej. WP 08256
  2005.04 | kasacja
  1997-2004.04 | reklama Tygodnik Płocki (bus)
  Back to top button